Privacyverklaring – Structuur Organising

Structuur Organising is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Website: www.structuurorganising.nl
Adres: Koepelweg 5, 7256 BR Keijenborg
Telefoon: 06-53848241
E-mailadres: info@structuurorganising.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Structuur Organising neemt de  bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@structuurorganising.nl

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Structuur Organising verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om diensten en goederen te leveren
 • Om een app, mail, brief of e-mail te sturen, of te telefoneren, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening.
 • Afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van nieuwsbrief, folder of kaart
 • Structuur Organising verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Structuur Organising verwekt uw persoonsgegevens omdat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Structuur Organising verwerkt.

Websitebezoekers

 • IP-adres

Nieuwsbrieven

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Social Media volgers

 • Voor- en achternaam (profielnaam)
 • Geslacht
 • Taal
 • Plaats en land

Potentiële klanten

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Bij een zakelijke klant: naam en adres van het bedrijf waarvoor u werkzaam bent
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, mailwisseling, telefonisch of in een gesprek

Klanten

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Betalingsgegevens
 • Bij een zakelijke klant: naam en adres van het bedrijf waarvoor u werkzaam bent
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, mailwisseling, telefonisch of in een gesprek

Zakenrelaties

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Naam en adres van het bedrijf waarvoor u werkzaam bent

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Structuur Organising verwerkt, indien nodig de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Algemene gegevens over gezondheid
 • Persoonsgegevens die in het kader van de zakelijke relatie van toepassing zijn zoals hobby’s en interesses.

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Echter, Structuur Organising kan niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Structuur Organising raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Structuur Organising zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@structuurorganising.nl dan verwijderd Structuur Organising deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Structuur Organising neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Structuur Organising) tussen zit.

Cookies of vergelijkbare technieken die Structuur Organising gebruikt

Structuur Organising gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Structuur Organising bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Structuur Organising hanteert de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar voor bedrijfsadministratie en een bewaartermijn van twee jaar voor persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Structuur Organising verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Structuur Organising blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Structuur Organising gebruikt cookies. Dit zijn kleine bestandjes waar we informatie in opslaan zodat u deze niet steeds opnieuw hoeft in te vullen. We kunnen ook zien wanneer u onze website bezoekt. Wanneer u voor het eerst op onze website komt tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hier kunt u aangeven welke cookies u wel of niet ingesteld wilt hebben. Deze instellingen kunt u te allen tijde wijzigen op onze cookieverklaring bij ‘verander uw toestemming’ en ‘toestemming intrekken’.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Structuur Organising.

U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@structuurorganising.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Structuur Organising u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Structuur Organising reageert zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek.

Klacht indienen

Structuur Organising wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Structuur Organising raadt u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Zodat u altijd van de laatste wijzigingen op de hoogte bent. In deze privacyverklaring wordt altijd de laatste datum van de wijzigingen aangegeven.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in september 2021.

Structuur Organising

2020

Navigatie